1,7 miljoner gamla datorer skräpar i svenska hem

Enligt en ny undersökning utförd på uppdrag av datarekonstruktions- och dataraderingsföretaget Ibas kan så många som 1,7 miljoner datorer ligga och skräpa i de svenska hemmen. Anledningen till att de bara låts ligga kan vara på grund av att de kan vara trasiga, ägarna anser att de inte är värt att sälja eftersom de får för lite betalt eller att de helt enkelt inte vet var man lämnar in gamla datorer för återvinning. Men en stor anledning till att datorer får ligga kvar hemma och skräpa beror, enligt Ibas på att den innehåller information som man inte gärna låter vem som helst ta del av. Upp mot en tredjedel av alla liggande datorer visar sig ligga intryckta i ett skåp just på grund av den anledningen. Hårddisken måste rensas vilket många känner att de inte har kunskap om hur man gör. Det räcker inte att endast formatera hårddisken eller slänga mapparna i papperskorgen eftersom detta inte betyder att man raderar alla filer, det man gör när man formaterar eller slänger i papperskorgen är att ta bort genvägar men själva innehållet går fortfarande att söka upp. Och detta relativt enkelt med ett så kallat dataräddningsprogram som återskapar de dokument som formaterats eller slängts. Textdokument, bilder, mejl-korrespondens, lösenord och annan information går lätt att ta fram även om datorn är formaterad och detta gör det lätt för exempelvis identitetstjuvar att sko sig på informationen, vilket alltså en tredjedel av personerna med en trasig eller gammal dator oroas över. Dessa dataräddningsprogram är skapta för att återskapa filer som raderats av misstag så kan vem som helst skaffa sig ett, och många finns tillgängliga gratis på nätet. Detta gör det lätt även för de nyfikna nya ägarna att se vad som den gamla ägaren sysslat med på sin dator. Den tredjedel av de svenskar som inte återvinner sin dator utan låter den stå och skräpa har dock ingen anledning att göra så. Detta eftersom att det enda som krävs för att försäkra sig om att all information om dig rensas, är att skriva över hårddisken med binära nollor. Detta gör det omöjligt för någon att sedan återskapa dem.
Powered By: Pligg CMS  •  Design By: OxyThemes  •  Thumbnails By: ShrinkTheWeb  •  Valid XHTML  •  Valid CSS